Visualització de contingut web

Certificació docent

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD DE LA CERTIFICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DOCENT EN PROJECTES ERASMUS+ KA1 I KA2 (*)

SECTORS D'EDUCACIÓ ESCOLAR I D'ADULTS (NO per a projectes d'FP / Educació Superior)

Per a tramitar correctament la sol·licitud, cal llegir amb atenció aquestes instruccions complementàries a la Resolució. En resum, cal:

  1. Emplenar, signar i enviar la sol·licitud, segons el model que corresponga, a l'adreça indicada en les instruccions.
  2. Enviar la documentació requerida a l'adreça indicada en les instruccions.
  3. És fonamental que ompliu correctament el formulari web (una vegada per cadascun dels participants de cada projecte i curs escolar). Disponible en la part inferior. (**)

(*) Aquestes instruccions són complementàries a la Resolució de 8 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix la participació dels i de les docents en els projectes d'innovació educativa a través del programa europeu Erasmus+.

(**) Aquest enllaç està temporalment fora de servei, d'acord amb els terminis establerts en la normativa.

Certificación docente