Convenis

« Ves enrere

Creu Roja

Creu Roja

Creu Roja Espanyola col·laborarà amb la Generalitat Valenciana amb accions afavoridores de l'ús del valencià dins del seu àmbit d'actuació.

1. Les accions subvencionables durant 2017 seran les següents:

a) Organitzar cursos de reforç de valencià per als fills en edat escolar de la població immigrant.

b) Incrementar el nombre de cursos de valencià, respecte de 2016, destinats a la població immigrant o no escolaritzada, on s'inclouran sessions de conversa.

c) Incloure el valencià com a matèria de coneixement en els cursos de l'escola d'acollida.

d) Realitzar activitats de suport a l'aprenentatge a l'aula: aula de teatre intercultural, tallers de lèxic específic, cinefòrums, xarrades, tàndems lingüístics, activitats per a fi de curs, taules redones, visites culturals, etc.

2. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport subvencionarà les accions esmentades en el termes fixats en aquest conveni.

Per a la realització de les accions esmentades, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport aportarà a Creu Roja Espanyola la quantitat de 50.000 euros en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV, secció 09, programa 422.50, Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme, línia pressupostària S8101000, «Foment del multilingüisme en l'àmbit social», de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.