Convenis

« Ves enrere

La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD-CV)

La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD-CV)

FESORD-CV col·laborarà amb la Generalitat Valenciana amb accions afavoridores de l'ús del valencià dins del seu àmbit d'actuació.

1. Les accions subvencionables durant 2017 seran les següents:

a) Organitzar cursos de formació en valencià per a persones sordes. En concret FESORD-CV impartirà cursos de valencià de nivell A1 dirigits a persones sordes adultes; i dos cursos de valencià dirigits a xiquetes i xiquets sords, d'una durada aproximada de 15 hores de formació (un curs a València i un a Alacant).

b) Realitzar un estudi sobre la variació lingüística de la llengua de signes a la Comunitat Valenciana.

c) Realitzar una campanya de sensibilització escolar consistent en l'organització de 20 xarrades de sensibilització per a centres educatius i l'edició de material didàctic mitjançant el qual donarà a conéixer les necessitats i particularitats de la llengua de signes i del col·lectiu de persones sordes.

d) Elaborar un material sobre la història del valencià adaptat a la llengua de signes.

e) Fomentar la lectura del valencià a través de la llengua de signes.

2. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport subvencionarà les accions esmentades en el termes fixats en aquest conveni.

3. FESORD-CV es compromet facilitar l'accessibilitat de les persones sordes a les activitats organitzades per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme mitjançant la presència de la llengua de signes, bé siga a través d'intèrprets, bé siga a través d'altres professionals qualificats.

Per a la realització de les accions esmentades, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport aportarà a FESORD-CV la quantitat de 30.000 euros en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV, secció 09, programa 422.50, Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme, línia pressupostària S8101000, «Foment del multilingüisme en l'àmbit social», de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.