Visualització de contingut web

Cursos de valencià

Curs de formació acreditativa per a lingüistes externs d'À Punt

Es convoca un curs de formació acreditativa per a lingüistes externs d'À Punt. El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 20 de febrer. Accedisca ací al procediment en el Prop.

Llistat de persones admeses al curs de formació acreditativa per a lingüistes externs d'À Punt.

Altres cursos

Es pot aprendre valencià en els cursos de promoció dels coneixements de valencià per a la població adulta en els centres públics de Formació de Persones Adultes.

La majoria d'estos centres ofereixen cursos de diversos nivells. La Guia de centres de la Conselleria d'Educació permet trobar el més pròxim i el més adequat a les seues necessitats.

La finalitat d'estos cursos és facilitar l'accés als coneixements de valencià a les persones que no han tingut possibilitat d'estudiar valencià durant la seua escolarització pel motiu que en els plans d'estudi anteriors a 1983 no s'incloïa el valencià en els currículums escolars. També és objectiu d'estos cursos que els ciutadans i les ciutadanes puguen aprofundir en els nivells de competència lingüística que tenen en valencià.

Els nivells dels cursos que s'oferixen en este àmbit corresponen als nivells dels certificats oficials administratius de valencià que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:

  • Bàsic 1 (certificat de Coneixements Orals de la JQCV)
  • Bàsic 2 (certificat de Grau Elemental de la JQCV)
  • Perfeccionament 1 (certificat de Grau Mitjà de la JQCV)
  • Perfeccionament 2 (certificat de Grau Superior de la JQCV)

Estos cursos es realitzen en els centres de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat i en els programes municipals d'Educació de Persones Adultes.

  • Instruccions per a l'organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes
  • Centres de Formació de Persones Adultes

 

  • Resolució per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià