Visualització de contingut web

Diccionari trilingüe

Descripció.

El DICCIONARI TRILINGÜE ANGLÉS-VALENCIÀ-CASTELLÀ és una publicació innovadora pel fet d'incloure l'anglés, el valencià i el castellà en les seues equivalències, definicions i exemples. El diccionari recull el vocabulari bàsic de l'anglés corresponent al nivell B1 tal com establix el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Incorpora un gran nombre de frases fetes i locucions, tenint en compte l'ús real de l'anglés, amb nombrosos exemples que il•lustren les definicions. També conté un vocabulari valencià-anglés, i alguns quadros explicatius sobre aspectes gramaticals i lèxics. D'esta manera, el tractament i l'aprenentatge de les tres llengües es fa de manera integrada, i l'adquisició de coneixements sobre cada una de les tres pot fàcilment transferir-se a les altres.

 

Versió per a tauletes tàctils disponible en la llibreria virtual de la Generalitat, LLIG.