Visualització de contingut web

Fogueres

 

Ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de les Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores

 

2019

  1. Convocatòria

  • Resolució de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2019. 
  • Resolució de 17 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el termini de presentació dels llibres de les Fogueres establit en la Resolució de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2019.
  1. Accés a la sol·licitud

  1. Resolució de la convocatòria de 2019

  • Resolució de 5 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de les Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2019.

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar les ajudes, cal presentar també el full de domiciliació bancària.

Consulteu en l'apartat de preguntes més freqüents com i on es pot sol·licitar el número de depòsit legal.