Visualització de contingut web

Mitjans de comunicació social

2018

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
  1. Bases reguladores

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
  1. Convocatòria

  • RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de juny de 2018: només corregeix, en la versió en castellà, el termini.
  1. Accés a la sol·licitud

  • Sol·licitud subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
  1. Resolució de la convocatòria de 2018

  • Resolució de 15 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de premsa escrita i digital.
  • Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de ràdio. 

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar les ajudes, cal presentar també el full de domiciliació bancària.

Gestiona: Servei de Promoció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.