Noticies

« Ves enrere

Creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

Creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

En el DOGV de 14.02.2019 s'ha publicat el decret de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. Aquest decret té com a objectiu determinar les actuacions dels serveis que integren aquesta xarxa, establir els requisits i compromisos per a pertànyer-hi i regular el procediment d'adhesió i exclusió.

Una de les finalitats d'aquesta Xarxa de Serveis Lingüístics és reforçar la comunicació entre tots els àmbits implicats, reunint els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una estructura pròpia de la Generalitat que afavorisca el treball en xarxa i genere la màxima rendibilitat en el procés de normalització lingüística.