Noticies

« Ves enrere

Presentació de la memòria de 2018 de l'Oficina de Drets Lingüístics

Presentació de la memòria de 2018 de l'Oficina de Drets Lingüístics

El 24 de setembre de 2019, com a part dels actes de celebració del Dia Europeu de les Llengües, es presenta la memòria de dades de l'any 2018 de l'Oficina de Drets Lingüístics (ODL) a la Delegació del Govern i a les Corts Valencianes. Aquest document exposa el nombre de reclamacions o suggeriments dividits per àmbits i matèries, entre altres informacions d'interés.

L'Oficina de Drets Lingüístics (ODL) es va crear l'octubre de 2017 com un recurs institucional que empara la ciutadania de les vulneracions dels seus drets lingüístics en diversos àmbits quotidians. L'ODL respon al principi de no-discriminació que recull la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.

Les funcions de l'ODL són informar i assessorar les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació lingüística, gestionar reclamacions i suggeriments adreçats a persones físiques i jurídiques privades i atendre consultes.