Visualització de contingut web

Presentació

És responsable de la Junta Qualificadora de Coneixements deValencià (JQCV), coordina els cursos de valencià en les administracions públiques, elabora els criteris lingüístics institucionals respecte a les llengües oficials, assessora la Generalitat en qüestions lingüístiques i tradueix i corregeix els textos que li encomanen els òrgans competents.

 

 

Cap del servei

Vicent Ferrer Puchol

Visualització de contingut web