Visualització de contingut web

Presentació

Té les funcions d'ordenar acadèmicament les escoles oficials d'idiomes (EOI), gestionar els programes de la Unió Europea en l'àmbit de les funcions de la Direcció General i fomentar el multilingüisme com a mecanisme de cohesió social. El formen dues seccions, el Servei d'Idiomes i el de Programes europeus.

Cap del servei

Josepa Sònia Pérez Ortuño

 

Visualització de contingut web

Servei d'Idiomes i Programes Europeus