Visualització de contingut web

Treballs d'investigació

La Generalitat s'ha compromés a potenciar totes les activitats socials que afavoreixen l'increment de l'ús social del valencià i a defensar el patrimoni cultural valencià. Una de les línies d'acció en aquesta direcció és l'esforç per conéixer la realitat social i lingüística del nostre territori, per tal de poder prendre decisions sobre la política lingüística, sobre dissenys i projectes de planificació lingüística, de lingüística aplicada i de promoció de l'ús del valencià en tots els àmbits socials.

Amb aquesta finalitat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant l'Ordre 88/2016, de 22 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7945, de 28.12.2016), va aprovar les bases reguladores i el procediment general per a la concessió de subvencions per a treballs d'investigació.

En la convocatòria anual de 2018, s'han subvencionat els treballs següents:

  • La llengua en la generació de capital social en les interaccions entre ciutadania i administració, de la Universitat Jaume I de Castelló
  • Foment de l'ús de les llengües pròpies oficials en l'activitat socioeconòmica, de Vicenta Tasa Fuster
  • Anàlisi sobre el coneixement i l'ús del valencià, de CRUSCAT
  • Estudi qualitatiu sobre l'ús del valencià al xicotet comerç i a les grans superfícies, d'Eixam Estudis Sociològics, SLU
  • L'ús de les llengües en la comunicació telemàtica de les empreses valencianes B2C del sector serveis, de Lluís Català Oltra
  • L'educació multilingüe a les comarques castellanoparlants, de la Universitat de València - Estudi General
  • Un pont per a la interacció lingüística enriquidora. L'Institut d'Educació Secundària de Vilafranca, de la Universitat Jaume I de Castelló