Visualització de contingut web

Auxiliars de conversa

PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

INFORMACIÓ

DOCUMENTACIÓ

FORMACIÓ I DIDÀCTICA

PROGRAMA CURS 2019-2020 - PRIMÀRIA

Des del dia 10 de gener i fins el 10 d'abril de 2019, els auxiliars de conversa que així ho desitgen, poden sol·licitar la renovació al programa mitjançant el web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. (Termini finalitzat)

En aquesta web es descriuen tots els passos que cal seguir per a realitzar el procés de renovació. Els i les auxiliars podran renovar a la Comunitat Valenciana fins a un màxim de 3 cursos escolars i hauran de presentar al web del Ministeri l'informe del centre educatiu.

PROGRAMA CURS 2018-2019 - PRIMÀRIA

Les Bases de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i el Ministeri d'Educació i Formació Professional per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius valencians preveu la incorporació d'auxiliars de conversa en llengua estrangera (anglés) a centres educatius públics d'Educació Primària durant el període de l'1 d'octubre de 2018 al 31 de maig de 2019.

Més informació

 

PROGRAMA CURS 2019-2020 - SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS I FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Des del dia 10 de gener i fins el 10 d'abril de 2019, els auxiliars de conversa que així ho desitgen, poden sol·licitar la renovació al programa mitjançant el web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. (Termini finalitzat)

En aquesta web es descriuen tots els passos que cal seguir per a realitzar el procés de renovació, per la qual cosa s'aconsella llegir-la amb cura. Els i les auxiliars podran renovar a la Comunitat Valenciana fins a un màxim de 3 cursos escolars i hauran de presentar al web del Ministeri l'informe del centre educatiu.

LEGISLACIÓ

  • Resolució de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2019-2020.
  • Annex I
  • Annex II
  • Annex III
  • Annex IV
  • Annex V

INFORMACIÓ 

FORMACIÓ I DIDÀCTICA

Més informació: