Novetats

Jornadas de intercambio de experiencias del profesorado de valenciano en zona de predominio lingüístico castellano

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2019-2020.

Webconferencia, organizada desde Cambridge, dedicada al valenciano tanto en el apartado académico como en el lúdico.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística. ENLLAÇ A SOL·LICITUD

DECRETO 202/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de conversación de lengua extranjera destinado en centros educativos públicos de Educación Primaria durante el curso 2018-2019

DECRET 202/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària durant el curs 2018- 2019

Mostrant 1 - 5 de 11 resultats
Articles per pàgina 5
de 3