Visualització de contingut web

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores

Novetats

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se publica la lista provisional de centros educativos que en el curso 2019-2020 podrán recibir un auxiliar de conversación en lengua extranjera

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista provisional de centres educatius que al curs 2019-2020 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera.

Annex I: centres admesos i exclosos

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la implantació del programa experimental de batxillerat Batxibac en el centre IES Carrús d’Elx durant el curs 2019-2020 i es prorroga l’autorització d’aquest mateix programa als centres IES Professor Broch i Llop de Vila-real i IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació del programa experimental de batxillerat Batxibac en el centre IES Carrús d'Elx durant el curs 2019-2020 i es prorroga l'autorització d'aquest mateix programa als centres IES Professor Broch i Llop de Vila-real i IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2019-2020. 

RESOLUCIÓ PEL 2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius, de Formació de Persones Adultes i d'Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat

Resolución provisional de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se conceden las asignaciones económicas para la realización de proyectos de intercambios escolares de alumnado de centros públicos para mejorar la competencia comunicativa y favorecer la cohesión lingüística.

RESOLUCIÓ provisional de 12 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística. 

Jornadas de intercambio de experiencias del profesorado de valenciano en zona de predominio lingüístico castellano

Mostrant 6 - 10 de 19 resultats
Articles per pàgina 5
de 4