Novetats

Webconferencia, organizada desde Cambridge, dedicada al valenciano tanto en el apartado académico como en el lúdico.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística. 

DECRETO 202/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de conversación de lengua extranjera destinado en centros educativos públicos de Educación Primaria durante el curso 2018-2019

DECRET 202/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària durant el curs 2018- 2019

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se publica la lista definitiva de centros educativos que en el curso 2018- 2019 podrán recibir un auxiliar de conversación en lengua extranjera

Mostrant 26 - 30 de 32 resultats
Articles per pàgina 5
de 7