Visualització de contingut web

Intercanvis

Convocatòria per a la realització d'intercanvi entre alumnat de centres públics per afavorir la cohesió lingüística.

CURS 2019-2020

 

OBJECTIU

Afavorir la realització d'activitats d'ús real del valencià que potencien en l'alumnat del territori de predomini lingüístic castellà la millora de la competència comunicativa, el foment d'actituds positives cap al valencià i el coneixement de la realitat educativa, cultural, social i lingüística de comarques i poblacions amb un context lingüístc predominantment valencià.
 
DESTINATARIS
  • Centres públics de territoris de predomini lingüístic castellà que realitzen projectes que tinguen com a finalitat l'intercanvi i la convivència del seu alumnat amb alumnat de centres de territoris de predomini lingüístic valencià.
  • Centres educatius de zones de predomini lingüístic valencià amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant que realitzen projectes d'intercanvi amb un centre amb alumnat majoritàriament valencianoparlant.
ENLLAÇ

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL
 

 

CURS 2018-2019

ENLLAÇ

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

 

MODELS DE MEMÒRIA

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

  • RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.