Jornades plurilingüisme

Jornades

WEBCONFERÈNCIA

Webconferència, organitzada des de Cambridge, dedicada al valencià tant a l'apartat acadèmic com al lúdic

 

 

Jornades d'acollida i orientació per a auxiliars de conversa en centres docents.

  • Castelló de la Plana - 16 d'octubre de 2018
  • València - 17 d'octubre de 2018
  • Alacant - 25 d'octubre de 2018

Presentacions:

The role for language assistants: a guide for successful strategies

Conversación en lengua extranjera: un reto para el siglo XXI

Auxiliar de conversación + trabajo colaborativo = gran experiencia

Mates and Tips

Bridging the Distance

 

Capgirem l'ESO

Borriana, 3 de juliol de 2018

IES Jaume I

En el marc de la seua tasca de dinamització metodològica, l'assessoria d'educació plurilingüe va promoure a Borriana una trobada de centres que havien capgirat l'organització temporal i espacial de l'ESO i en la qual van participar 200 docents provinents de 41 centres de tot el territori.  Amb diferents fórmules organitzatives, aquests centres han aconseguit integrar les assignatures i establir el treball cooperatiu i per projectes com a eix central de la seua proposta metodològica. Els avantatges per a l'ensenyament de llengües consisteixen en la integració real de les llengües (TIL), la integració efectiva de llengües i continguts (TILC) i l'assoliment d'una competència comunicativa real a través del foment de l'oralitat a l'aula. 

A més, es va fer palés en tots els centres una millora significativa de la convivència i de l'acoblament dels diferents ritmes d'aprenentatge, sobretot pel que fa a la inclusió de nouvinguts i a l'atenció de necessitats educatives especials. A partir d'aquesta trobada, aquests centres ja han començat a col·laborar, tot compartint problemes comuns i solucions, materials i línies d'acció per tal de visibilitzar aquesta alternativa. 

ENLLAÇ

https://sites.google.com/view/capgirem/inici

 

Simposi d'Educació Plurilingüe

València

Palau de les Arts "Reina Sofia"- 5  i 6 de juliol de 2017

 

Portfolio Europeu de les Llengües: Jornada de difusió

València

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - 25 de novembre de 2015

   

Alacant

MARQ (Museu Arqueològic Provincial d'Alacant) - 2 de desembre de 2015

  

Enllaços d'interés

Programa Pestalozzi

El Programa Pestalozzi per a la formació contínua del personal educatiu és una activitat organitzada pel Consell d'Europa. Els seus objectius són:

  • Enriquir l'experiència professional i l'horitzó cultural dels educadors i de les educadores europees invitant-los a jugar un paper de multiplicadors.
  • Afavorir l'intercanvi d'idees, informacions i material didàctic així com la creació de xarxes entre educadors de diferents països.
  • Involucrar, de forma més estreta, als educadors amb els treballs del Consell d'Europa sobre educació.

Més informació

Pestalozzi València

Entre el 7 i el 9 de setembre s'ha celebrat a València el taller europeu "Plurilingüisme i desenrotllament de les competències lingüístiques en el segle XXI: impulsant la participació i la cohesió social a través de les ferramentes europees i les TIC."

Els objectius de la jornada eren:

  • El coneixement d'idiomes i cultures per a augmentar la participació i la cohesió social a través de l'ús de ferramentes europees i les TIC (PEL, les xarxes socials en l'educació, etc.)
  • Intercanvi d'experiències i bones pràctiques en l'ensenyament de llengües estrangeres i l'aprenentatge.
  • El desentotllament de les competències lingüístiques permetran als ciutadans a participar millor en una societat multilingüe i multicultural, el que facilita la cohesió social i la inclusió en el mercat laboral.
  • El coneixement de la riquesa i el potencial dels enfocaments plurilingüe i pluricultural de l'educació en el segle XXI.

Este taller ha acollit participants de 15 nacionalitat diferents.