Visualització de contingut web

Portfolio Europeu de les Llengües

Novetats

RESOLUCIÓ 2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació...

convocatòria 2019

CONVOCATÒRIA 2019

DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD PER AL CURS 2019-2020

A) CENTRES DE NOVA INCORPORACIÓ. Cal que emplenen tots els camps de la sol·licitud a OVICE i que adjunten les dues actes a l'espai corresponent. També cal ara la relació de professorat participant. Es podrà actualitzar en començar el curs 19-20 en un segon tràmit a OVICE.  

  • Accés a OVICE (Termini finalitzat)
  • Annex II (Certificat de l'Acta del Consell Escolar)
  • Annex III (Certificat de l'Acta del Claustre)

 

B) CENTRES JA AUTORITZATS A APLICAR EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA. Cal que emplenen la sol·licitud a OVICE amb el nom de la persona coordinadora del projecte i les dades del centre. No s'han adjuntar les actes. La relació de professorat participant es podrà actualitzar en començar el curs 19-20 en un segon tràmit a OVICE.

  • Accés a OVICE (Termini finalitzat)

TERMINI DE PRESENTACIÓ (Termini finalitzat)

15 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGV. Des del 25 d'abril de 2019 fins al 10 de maig de 2019 (tots dos inclosos).

El Portfolio Eutopeu de les Llengües (PEL) es tracta d'un document en què els que estan aprenent o han aprés una llengua - ja siga en l'escola o fora de l'escola - poden registrar i reflexionar sobre el seu aprenentatge de llengües i experiències culturals. 

El Portfolio conté un passaport de llengües, el titular del qual posa al dia amb certa regularitat. 

El document també conté una biografia lingüística detallada que descriu l'experiènia del titular en cada llengua i que està dissenyat per a guiar l'alumnat en la planificació i avaluació dels progressos. 

Finalment, hi ha un dossier amb exemples de treballs personals que es pot mantindre per a il·lustrar una de les competències lingüístiques. 

Font:Council of Europe