Visualització de contingut web

El Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.

Centres d'educació infantil i primària.

Aquests centres educatius han elaborat (al 2018) el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) per a les etapes d'infantil i primària, d'acord amb el que s'indica en aquesta llei, a través de la plataforma telemàtica que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat a la disposició dels centres. 

Per a l'elaboració o modificació del PLC, en el moment en què s'indique aquesta possibilitat, es pot consultar aquests documents de suport:

 

Accés al tràmit:

Selecioneu "Centres educatius" - "Centres educatius (sense distinció de titularitat)" - Proposta de Projecte Lingüístic de Centre 2018

Cal accedir amb les vostres claus. La manera més habitual és com a usuari d'Ítaca.

Centres d'educació secundària, formació professional i formació de persones adultes.

Aquests centres hauran d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) durant el curs 2019-2020 per a la implantació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural a partir del curs 2020-2021.

Els centres que desitgen informació i assessorament sobre l'elaboració del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural, han de posar-se en contacte amb les assessores i assessors tècnics docents en matèria de plurilingüisme d'aquest servei.