Visualització de contingut web

Subvencions

Convocatòria d'ajudes per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'ambit educatiu per a entitats sense fins lucratius. 

 
OBJECTIU
Aquestes ajudes s'atorguen per l'organització i la realització d'activitats de convivència i intercanvi en valencià entre els membres de les comunitats educatives de diversos centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana; la finalitat d'aquestes activitats ha de ser la millora de la competència comunicativa en valencià, el foment d'actituds positives cap al valencià i, en general, l'estímul i promoció del valencià en l'àmbit educatiu. 
 
DESTINATARIS
Poden optar a les subvencions les entitats o associacions sense fins lucratius que organitzen i realitzen activitats culturals i lúdiques entre centres educatius, relacionades amb la normalització lingüística del valencià. 
 
ENLLAÇOS
 
 
 

Enllaç per a efectuar les sol·licituds telemàtiques: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18042

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

20 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de la resolució al DOGV. Des del 27 de juny de 2019 fins al 16 de juliol de 2019 (ambdós inclosos).