Visualització de contingut web

Subvencions

Convocatòria d'ajudes per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'ambit educatiu per a entitats sense fins lucratius. 

 
OBJECTIU
Aquestes ajudes s'atorguen per l¡organització i la realització d'activitats de convivència i intercanvi en valencià entre els membres de les comunitats educatives de diversos centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana; la finalitat d'aquestes activitats ha de ser la millora de la competència comunicativa en valencià, el foment d'actituds positives cap al valencià i, en general, l'estímul i promoció del valencià en l'àmbit educatiu. 
 
DESTINATARIS
Poden optar a les subvencions les entitats o associacions sense fins lucratius que organitzen i realitzen activitats culturals i lúdiques entre centres educatius, relacionades amb la normalització lingüística del valencià. 
 
ENLLAÇOS