Visualització de contingut web

Accés i admissió Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny

L'accés als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny es realitzarà basant-se en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

NORMATIVA

ORDRE 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana.