PREMIS

Premis extraordinarios ensenyaments esportius curs 2018-2019

Premis extraordinaris ensenyaments esportius curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments esportius de règim especial, convocats per la Resolució de 18 de setembre de 2019, per al curs 2018/2019

ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.

ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.

Premis extraordinaris ensenyaments esportius 18-19

Premis extraordinaris ensenyaments esportius 18-19

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2018-2019.