Visualització de contingut web

Documentació

Secció dirigida a Escoles de Música o Dansa, amb documentació (pròpia o d'altres organismes) , materials de jornades, exemples de bones prácticas...

Propostes de direcció, gestió i organització dels ensenyaments artístics des de les entitats locals. València 22 de juny de 2017.

Nou paradigma de les escolas de música. Jornades de treball.23 de juny 2016

Nou paradigma de les escolas de música. Jornades de treball.23 de juny 2016

Altres estudis

Guía de las escuelas municipales de música (MECD)

Guía de las escuelas municipales de música (MECD)