Visualització de contingut web

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Novetats

Jornades per a orientadors i orientadores

Jornades per a orientadors i orientadores

Jornades "Cap a un sistema integral de formació professional"

Castelló (04/02, 18/02 i 03/03)

València (07/02, 21/02 i 06/03)

Alacant (06/02, 20/02 i 05/03)

Més informació en:

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/va/2019/12/20/jornades-cap-a-un-sistema-integral-de-formacio-professional/

Jornades atenció a la diversitat en estudis postobligatoris

Jornades 20VA99IN131 - Atenció a la diversitat en estudis postobligatoris

Jornadas 20VA99IN131 - Atención a la diversidad en estudios postobligatorios 
Jornades 20VA99IN131 - Atenció a la diversitat en estudis postobligatoris

(http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8477224)

 

Convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

Convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 
 

Suplements europeus als títols de Tècnic i Tècnic Superior

Suplements europeus als títols de Tècnic i Tècnic Superior

Disponibles als Suplements europeus als títols de Tècnic i Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

CONSULTEU EN L'ENLLAÇ

Mostrant 1 - 5 de 6 resultats
Articles per pàgina 5
de 2