Visualització de contingut web

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

NOVETATS

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA 37/2018 en el marco del programa Erasmus+ Acción clave 3

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES — EACEA 37/2018 en el marc del programa Erasmus+ Acció clau 3

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES — EACEA 37/2018 en el marc del programa Erasmus+ Acción clau 3 — Suport a la reforma de les polítiques  - Xarxes i associacions de proveïdors d'educació i formació professionals (FP)

Podreu trobar tota la informació disponible de la convocatòria, formularis i annexos en la pàgina web

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019, a les 12.00 del migdia (hora peninsular)


RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, sobre delegación de com- petencias en quien ejerza la dirección de los centros edu- cativos públicos no universitarios de la Generalitat para adquisición de equipamiento y productos TIC para uso en el entorno educativo.

Equipament i productes TIC per a l'ús en l entorn educatiu

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a l'adquisició d'equipament i productes TIC per a l'ús en l'entorn educatiu.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, de la Secre - taría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convocan las modalidades formativas, proyectos de formación en centros, grupos de trabajo y seminarios.

Convocatòria de les modalitats formatives, projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives, projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especia

Convocatòria del procés d'accés a primer curs dels ensenyaments professionals de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix la segona convocatòria del procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per alcurs acadèmic 2018-2019.
 
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de Centres i Personal Docent i de Política Educativa, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procés d'accés a primer curs d'ensenyaments professionals de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019.

Mostrant 1 - 5 de 13 resultats
Articles per pàgina 5
de 3