Visualització de contingut web

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

NOVETATS

calendario para la inscripción y realización de las pruebas de ingreso y acceso de enseñanzas elementales y profesionales de Música y de Danza curso 2018-2019

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i accés pel que fa als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i accés pel que fa als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
 
 

Programa de coordinación horaria curso académico 2018- 2019.

Programa de coordinació horària curs acadèmic 2018- 2019.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'educació secundària per al curs acadèmic 2018-2019.
 
Sol·licitud, impresos associats, fonts jurídiques i més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18522
 

Programa de experiencias formativas en gestión artística en el Palau de la Música de València

Programa d'experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el Programa d'experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València, adreçat a l'alumnat dels ensenyaments artístics que cursen els seus estudis en conservatoris professionals o superiors de música i de dansa de titularitat de la Generalitat Valenciana durant el curs 2017-2018.

Resolución 19 enero

Convocatòria per a la realització d'estades de formació per el professorat amb atribució docent en ensenyaments artístics professionals en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses,organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.


Solicitud de ingreso y acceso a e.e música y danza

Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reunixen els requisits d'edat.


Mostrant 1 - 5 de 8 resultats
Articles per pàgina 5
de 2