Visualització de contingut web

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

NOVETATS

Curso cefire

Jornada informativa

La  Unitat de Patologia Associada a l'Activitat Musical és una unitat multidisciplinària, que té com a principals objectius la prevenció de les principals dolències associades a la pràctica instrumental i vocal, i el seu tractament, una vegada ha aparegut la patologia. Per això, s'elabora i es difón el material relacionat amb la prevenció, el diagnòstic precoç i les primeres fases del tractament de les principals patologies, al mateix temps que s'aborden problemes més complexos en la consulta externa, dirigida a tal finalitat, en l' Hospital Universitari i Politècnic La Fe, com a hospital públic de referència tan en volum d'atenció com de despesa sanitària per habitant.

Per a presentar als professionals de la xarxa educativa relacionats amb la música l'esmentada unitat, s'ha convocat una jornada informativa, adreçada a equips directius de conservatoris, centres autoritzats i direccions d'escoles de música. A aquesta jornada, convocada des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i a càrrec dels responsables de la unitat hospitalària, s'explicarà el perfil d'usuari al que va dirigit el servei, així com el protocol d'actuació.

*La informació i inscripció a aquesta jornada està disponible al següent enllaç:*
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=7229346

Atès l'interès de la temàtica, es prega que realitzen les seues inscripcions els més aviat possible, ja que s'atendran per ordre d'inscripció.

TRÍPTIC INFORMATIU DE LA JORNADA


Resolución 19 enero

Convocatòria per a la realització d'estades de formació per el professorat amb atribució docent en ensenyaments artístics professionals en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses,organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.


Solicitud de ingreso y acceso a e.e música y danza

Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reunixen els requisits d'edat.


RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

Premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana curs 2016-2017

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen els premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2016-2017.


Mostrant 1 - 5 de 11 resultats
Articles per pàgina 5
de 3