Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Taxes d' Ensenyaments Esportius: Consulteu l' ENLLAÇ

Novetats

Consulta pública prèvia sobre el projecte de Reial decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu i Tècnic Superior en handbol i es fixa el seu currículum bàsic i els requisits d'accés

Consulta pública prèvia sobre el projecte de Reial decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu i Tècnic Superior en handbol i es fixa el seu currículum bàsic i els requisits d'accés

Premis extraordinarios ensenyaments esportius curs 2018-2019

Premis extraordinaris ensenyaments esportius curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments esportius de règim especial, convocats per la Resolució de 18 de setembre de 2019, per al curs 2018/2019

Modificación prueba acceso específica esgrima

Modificació prova accés específica esgrima

RESOLUCIÓ que modifica la resolució de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020.

Jornades per a orientadors i orientadores

Jornades per a orientadors i orientadores

Jornades "Cap a un sistema integral de formació professional"

Castelló (04/02, 18/02 i 03/03)

València (07/02, 21/02 i 06/03)

Alacant (06/02, 20/02 i 05/03)

Més informació en:

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/va/2019/12/20/jornades-cap-a-un-sistema-integral-de-formacio-professional/

Jornades atenció a la diversitat en estudis postobligatoris

Jornades 20VA99IN131 - Atenció a la diversitat en estudis postobligatoris

Jornadas 20VA99IN131 - Atención a la diversidad en estudios postobligatorios 
Jornades 20VA99IN131 - Atenció a la diversitat en estudis postobligatoris

(http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8477224)

 

Regulació bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial

Regulació bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial

ORDRE 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Cconvocatòria de les proves extraordinàries d’accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d’admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d’ensenyaments esportius de règim especial

Convocatòria de les proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019- 2020.

ANNEX I ANNEX VI
ANNEX II ANNEX VII
ANNEX III ANNEX VIII
ANNEX IV ANNEX IX
ANNEX V  

 

MÉS INFORMACIÓ. Consulteu l'enllaç

Convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

Convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.

Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020

Instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020

RESOLUCIÓ de 5 de juliol del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020

 

ANNEXOS INSTRUCCIONS INICI DE CURS 2019-2020
ANNEX I ANNEX VII
ANNEX II ANNEX VIII
ANNEX III ANNEX IX
ANNEX IV ANNEX X
ANNEX V ANNEX XI
ANNEX VI  

 

Calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020

Calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020.

Configuració del navegador web per poder realitzar el pagament de les taxes

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773