Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Novetats

Jornada de Difusión Erasmus+

Jornada de difusió Erasmus+ Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Jornada de Difusió Erasmus+ Formació Profesional (projectes KA102 y KA202) - Convocatòria 2018 organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments  de Règimen Especial i el SEPIE (Servei Espanyol per la Internacionalització de l'Educació).
Lloc de realització: Saló d'actes de la Conselleria de Educació , Investigació , Cultura i Esport
Data de realització: 14 de novembre de 2017

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los premios extraordinarios de las enseñanzas deportivas de régimen especial correspondientes al curso 2016-2017, para la Comunitat Valenciana.

Convocatòria premis extraordinaris d'ensenyaments esportius 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2016-2017, per a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de las direcciones generales de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente a los centros de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial durante el curso 2017-2018.

Instruccions inici de curs 2017-2018 d'ensenyaments esportius

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

Annex I Annex VI
Annex II Annex VII
Annex III Annex VIII
Annex IV Annex IX
Annex V Annex X

 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017

Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2017-2018.

Calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

Configuración del navegador web para poder realizar el pago de las tasas

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773