Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

Novetats

Premios deportivas 2016-2017

Premis ensenyaments esportius 2017

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es declaren deserts els premis extraordinaris d'ensenyaments esportius de règim especial, convocats per la Resolució de 13 de juliol de 2017.

TAXES ESPORTIVES

TAXES D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS

NOTABLE REDUCCIÓ EN LES TAXES D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Consulta el següent ENLLAÇ

resolucion 19 enero

Convocatòria per a la realització d'estades de formació per el professorat amb atribució docent en ensenyaments esportius professionals en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses,organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

Pruebas de acceso de carácter específico 17-18

Proves d'accés de caràcter específic

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de las direcciones generales de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente a los centros de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial durante el curso 2017-2018.

Instruccions inici de curs 2017-2018 d'ensenyaments esportius

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

Annex I Annex VI
Annex II Annex VII
Annex III Annex VIII
Annex IV Annex IX
Annex V Annex X

 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017

Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2017-2018.

Calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

Configuración del navegador web para poder realizar el pago de las tasas

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773