Presentació

Presentació

Les escoles de música i dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no reglada aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la música o la dansa. 

Les escoles de música i dansa disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació vigent. 

Els ensenyaments en estes escoles es poden organitzar en els àmbits següents:

  • Formació instrumental. Esta formació pràctica podrà referir-se als instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna.
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Pràctica de la dansa.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida

Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral.

Novetats

Convocatoria subvenciones 2019

Convocatòria subvencions 2019

Tancat: TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

des del 31 de gener de 2019 fins al 20 de febrer de 2019
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

des del 21 de març de 2019  fins al 10 d'abril de 2019

Accés a les convocatòries:

 

Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant correu electrònic:generalitat_en_red@gva.es

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant correu electrònic: sere@gva.es

 


Ajudes per a un curs intensiu d'inmersió lingüística en anglés. 2019

Ajudes per a un curs intensiu d'inmersió lingüística en anglés. 2019

Ajudes per a un curs intensiu d'inmersió lingüística en anglés. 2019

Termini de presentació de sol·licituds:OBERT des del 07 de març de 2019 fins el 10 d'abril de 2019

CONSULTEU INFORMACIÓ en l'ENLLAÇ


Convocatòria subvencions 2019: REQUERIMENTS

Convocatòria subvencions 2019: REQUERIMENTS


instrucciones sobre el procedimiento previsto en la Orden 35/2017, de 10 de agosto,

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst en l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Nova secció de documentació

Nova secció.