NOVETATS

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, de la Secre - taría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convocan las modalidades formativas, proyectos de formación en centros, grupos de trabajo y seminarios.

Convocatòria de les modalitats formatives, projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives, projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especia

Convocatòria del procés d'accés a primer curs dels ensenyaments professionals de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix la segona convocatòria del procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per alcurs acadèmic 2018-2019.
 
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de Centres i Personal Docent i de Política Educativa, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procés d'accés a primer curs d'ensenyaments professionals de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado para el curso 2018-2019

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, INSTRUCCIONES MÚSICA Y DANZA

Instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

Calendario académico curso 18-19

Calendari acadèmic curs 18-19

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

Mostrant 6 - 10 de 13 resultats
Articles per pàgina 5
de 3