Novetats

« Ves enrere

Currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic o tècnica esportius i de tècnic o tècnica esportius superiors, i dels cursos preparatoris d’aquestes a la Comunitat Valenciana.

Currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic o tècnica esportius i de tècnic o tècnica esportius superiors, i dels cursos preparatoris d’aquestes a la Comunitat Valenciana.

Currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic o tècnica esportius i de tècnic o tècnica esportius superiors, i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.