Novetats

Calendario para la inscripción y la realización de las pruebas de ingreso  y de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de Música y de Dansa de la Comunidad Valenciana para el curso 2019-2020

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés  i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat...

Llistat Provisional de Centres autoritzats per a la implantació del Programa de Coordinació Horària per al curs 2019-20

Llistat Provisional de Centres autoritzats per a la implantació del Programa de Coordinació Horària per al curs 2019-20   CONSULTEU en...

Convocatòria de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2019-2020

Convocatòria de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs...

Currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al título de Técnico o Técnica Superiores de Artes Plásticas y Diseño en Cómic.

Currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic o Tècnica Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic ...

Currículo de las enseñanzas artísticas profesionales del título de Técnico o Técnica Superiores de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual

Currículum dels ensenyaments artístics professionals de Tècnic o Tècnica Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual. DECRET...

Llistats provisionals de sol·licituds Erasmus+ KA1 – Convocatòria 2019

Publicació dels llistats provisionals de sol·licituds Erasmus+ KA1 – Convocatòria 2019. Consulteu en l'ENLLAÇ ...

Convocatòria d'Euroapprentices Espanya 2019.

Convocatòria d'Euroapprentices Espanya 2019. Convocatòria d'Euroapprentices Espanya 2019. Objetius, requisits , barems, formulari sol·licitud.. ...

Orientació per a l'aplicació provisional de la disposició adicional setena de la LOPDGDD

Consulteu en https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf ...

Proves d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la universitat del curs 2018-2019, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic superior de...

Proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2018-2019, per als alumnes que...

Convocatòria del procediment selectiu d’ingrés i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Convocatòria del procediment selectiu d'ingrés i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents ORDRE 7/2019, de...

Mostrant 1 - 10 de 25 resultats
Articles per pàgina 10
de 3