Visualització de contingut web

Prova d'accés

La conselleria competent en matèria d'educació convocarà, amb caràcter anual, les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, per mitjà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La inscripció per a les proves d'accés es realitzarà en el centre on l'alumnat desitge iniciar els seus estudis d'Arts Plàstiques i Disseny presencial o per correu electrònic.

ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS D'AQUESTS PROCEDIMENTS TELEMÀTICS NO ESTAN SUSPESOS

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2020-2021, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat i es deixa sense efecte la Resolució de 9 de març de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV)
 

Més informació

 

ANNEXOS

Annex I. Calendari

Annex II. Sol·licitud inscripció proves accés

Annex III. Acta d'avaluació de la prova d'accés als cicles.

Annex IVa. Acreditació de superació de la part general de la prova.

Annex IVb. Acreditació de superació de la part específica de la prova.

Annex V. Horaris proves d'accés

Annex VI.Llistat de centres

Annex VII. Sol·licitud admissió  cicles grau mitjà

Annex VIII. Sol·licitud admissió  cicles grau superior


MODELS part general proves d'accés:

Grau mitjà

Grau superior

Enllaç procediment

Enllaç pagament de taxes