Visualització de contingut web

Taxes d'Ensenyaments Esportius

Taxes d'Ensenyaments Esportius

MODEL 046- Enllaç taxes ensenyaments esportius

TAXES EDUCATIVES NO UNIVERSITÀRIES 2020. ESPORTIVES

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.(DOGV núm. 8202 de 30/12/2017)

 

6

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

 

6.1

Grau Mitjà. Tècnic Esportiu:

 

6.1.1

Cicle Inicial:

 

6.1.1.1

Curs complet

200,00

6.1.1.2

Bloc Comú (sense curs complet)

60,00

6.1.1.3

Bloc Específic (sense curs complet)

68,00

6.1.1.4

Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet)

12,00

6.1.1.5

Bloc de formació Pràctica (sense curs complet)

60,00 €

6.1.1.6

Per mòdul (sense curs o bloc complet)

27,00 €

6.1.1.7

Repetició de curs (per assignatura)

45,25€

6.1.1.8

Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació pràctica)

49,04

6.1.2

Cicle Final:

 

6.1.2.1

Curs complet

290,00

6.1.2.2

Bloc Comú (sense curs complet)

87,00

6.1.2.3

Bloc Específic (sense curs complet)

98,00, €

6.1.2.4

Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet)

12,00

6.1.2.5

Bloc de formació Pràctica (sense curs complet)

93,00 €

6.1.2.6

Per mòdul (sense curs o bloc complet)

39,00 €

6.1.2.7

Repetició de mòduls / bloc formació pràctica (cada un)

45,25€

6.1.2.8

Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació pràctica)

49,04

6.2

Grau Superior. Tècnic Esportiu Superior:

 

6.2.1

Curs complet

400,00

6.2.1.1

Bloc Comú (sense curs completo)

120,00

6.2.1.2

Bloc Específic (sense curs completo)

136,00 €

6.2.1.3

Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet)

15,00 €

6.2.1.4

Bloc de formació Pràctica (sense curs complet)

129,00 €

6.2.2

Projecte final (sense curs complet)

54,00

6.2.2.1

Per mòdul (sense curs o bloc complet)

54,00 €

6.2.3

Repetició de mòduls / bloc formació pràctica / projecte final

46,84

6.2.4

Repetició de curs (cada mòdul / bloc de formació pràctica/ projecte final)

50,75

V

Taxa per serveis administratius en matèria educativa no universitària

 

 

2.

Expedició de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals

 

2.12

Títol Tècnic Esportiu

20,69 €

2.13

Títol de Tècnic Superior

50,70 €

2.14

Expedició de duplicats dels títols a petició dels interessats

 

2.14.4

Duplicats (resta de duplicats)

12,10 €

2.15

Certificat de superació del cicle inicial (primer nivell) d'ensenyaments esportius

11,30 €

4.

Expedició de certificacions acadèmiques

 

4.1.

Certificacions acadèmiques i certificats als efectes de trasllat dels ensenyaments de batxillerat, formació professional, i ensenyaments artístiques professionals i ensenyaments esportius de règim especial (excepte relatives al llibre de qualificacions).

 

2,10 €

5

Expedició o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris)

2,22 €

7

Obertura d'expedients corresponents als ensenyaments professionals de Música i de Dansa, ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes i ensenyaments Esportius.

25,50 €

10.

Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al cicle inicial d'ensenyaments esportius

22,30 €

11.

Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al cicle final d'ensenyaments esportius

22,50 €

11 (bis)

Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al cicle superior d'ensenyaments esportius

22,50 €

12

Inscripció a la prova d'accés d'ensenyaments esportius de grau mitjà (LOE) i a les formacions esportives de nivell I

22,50 €

13.

Inscripció a la prova d'accés d'ensenyaments esportius de grau superior (LOE) i a les formacions esportives de nivell III

22,50 €