Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Handbol

Handbol

Handbol

Normativa

  • Reial decret 361/2004 de 5 de març, pel que s'establixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Handbol, s'aproven les corresponents ensenyances comunes i es regulen les proves d'accés a estes ensenyances.
  • Orde ECI/494/2005, de 23 de febrer, per la qual s'estableixen per a l'àmbit territorial de gestió directa del Ministeri d'Educació i Ciència, els currículums i les proves i requisits d'accés, corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de Handbol.
  • Orde ECI/1078/2005, de 20 d'abril, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre ECI / 430/2005, de 17 de febrer, i de l'Ordre ECI / 494 /2005, de 23 de febrer, per les quals, respectivament, s'estableixen per a l'àmbit territorial de gestió directa del Ministeri d'Educació i Ciència, els currículums i les proves i requisits d'accés, corresponents als títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior d'atletisme i tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en handbol.