Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Busseig esportiu

Busseig esportiu

Busseig esportiu

Normativa

  • Orde EDU / 2450/2011, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents al títol de Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom.
  • Reial Decret 932/2010 de 23 de juliol, pel que s'establix el títol de Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
  • Correcció d'errors del Reial Decret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
  • Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu
  • MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS TÍTOLS, CONSULTEU EN ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Técnico deportivo