Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Piragüisme

Piragüisme

Piragüisme

Normativa

  • Reial Decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Piragüisme de Aiguas Braves, Tècnic Esportiu en Piragüisme de Aigues Tranquil·les, i Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigues Braves, i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés.
  • Reial Decret 983/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme de Aigues Braves, i Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigues Tranquil·les i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
  • Resolució de 24 d'abril de 2017, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publiquen els criteris aprovats per la Comissió creada per Ordre de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència a efectes professionals de les formacions anteriors de piragüisme.
  • Ordre ECD/337/2018, de 26 de març, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de grau superior corresponents als Títols de Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Braves i Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les.
  • Ordre ECD/338/2018, de 26 de març, per la qual s'estableixen els currículums dels cicles inicial i finals de grau mitjà corresponents als Títols de Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves, Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, i Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves