Visualització de contingut web

PUBLICACIONS

Llibres, revistes i informes referits a temes educatius.

 

PLA EXPERIMENTAL AULES 2-3 ANYS

Informe sobre l'aplicació Pla Experimental Aules 2-3 anys

ÀMBITS DE MILLORA

Competència en comunicació lingüística
Matemàtiques de cine
Competència matemàtica
La resolució de problemes en el primer cicle de primària