Visualització de contingut web

Enquesta Coneixement i ús del valencià 1989

(Preguntes de la 1 a la 3 del qüestionari general)

 

Dades de coneixement del valencià 1989
Zona Valencianoparlant %
ENTÉN 95,7
SAP PARLAR 67,6
SAP LLEGIR 62,8
SAP ESCRIURE 17,5

 

Dades d'ús del valencià 1989
Base: VALENCIANO PARLANT %
LLENGUA EN LA QUE PARLA ... A CASA Sempre en valencià 40,9
Generalment en valencià 3,3
Més en valencià que castellà 1,5
Indistintament 4,5
Més en castellà que valencià 2,0
Generalment en castellà 2,8
Sempre en castellà 44,7
N.s/n.r. 0,2
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 32,2
Generalment en valencià 8,5
Més en valencià que castellà 2,7
Indistintament 12,3
Més en castellà que valencià 2,7
Generalment en castellà 3,8
Sempre en castellà 37,7
N.s/n.r. 0,1
... EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 27,1
Generalment en valencià 11,1
Més en valencià que castellà 3,7
Indistintament 10,4
Més en castellà que valencià 2,7
Generalment en castellà 4,1
Sempre en castellà 40,5
N.s/n.r. 0,5
... GRANS SUPERFICIES Sempre en valencià 16,4
Generalment en valencià 8,5
Més en valencià que castellà 2,9
Indistintament 10,7
Més en castellà que valencià 3,0
Generalment en castellà 7,5
Sempre en castellà 49,7
N.s/n.r. 1,4
LLIG Rètols/senyalitzacions 87,8
Anuncis publicitaris/ propaganda 83,0
Textos festius 73,7
Comunicacions 55,3
Revistes 42,8
Llibres 35,0
Cap cosa 0,0
N.s/N.r. 11,7
ESCRIU Si 18,1
No 81,9
N.s/N.r. 0,0
Base: ESCRIU %
QUAN Estudis 49,8
Treball 14,7
Notes personals 21,0
Cartes 15,3
Sempre 2,7
Altres 5,8
N.s/n.r. 5,7

 

Fitxa tècnica

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 16 i més anys i residents als municipis de l'àrea valencianoparlant

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.539 entrevistes.

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,25% (per a la mostra total ponderada) i ± 2,75% (per a cada una de les mostres).

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%.

DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Es consideren les 5 zones valencianoparlants , per a cada una de les quals es va dissenyar una mostra independent.

La distribució de les entrevistes és la següent:

Regió Entrevistes
1.Regió d'Alacant 1.300 entrevistes.
2.Regió d'Alcoi-Gandia 1.309 entrevistes.
3.Regió de València 1.315 entrevistes.
4.Àrea Metropolitana de València 1.311 entrevistes.
5.Regió de Castelló 1.304 entrevistes.

La Regió 1 inclou: El Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó i la Marina Baixa.

La Regió 2: La Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida i la Safor.

La Regió 3: La Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria i el Camp de Morvedre.

La Regió 4: La ciutat de València, l'Horta Nord, l'Horta Oest i l'Horta Sud.

La Regió 5: La plana Baixa, la Plana Alta, l'Alt Maestrat, l'Alcalaten, el Baix Maestrat i els Ports.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: juny/juliol de 1989.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Gabinet d'Ús del Valencià.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES S.L

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.