Visualització de contingut web

Coneixement i ús del valencià 1995

 Preguntes de la 1 a la 10 del qüestionari

 

Dades de coneixement del valencià

 
    Total Zona valencianoparlant Zona castellanoparlant
  Total 1600 1200 400
ENTÉN Gens/ Un poc 12,6 6,6 60,3
Bastant bé/ Perfectament 87,4 93,4 39,8
SAP PARLAR Gens/ Un poc 37,4 30,5 91,8
Bastant bé/ Perfectament 62,7 69,5 8,3
SAP LLEGIR Gens/ Un poc 53,5 50,0 81,5
Bastant bé/ Perfectament 46,5 50,00 18,50
SAP ESCRIURE Gens/ Un poc 79,6 77,8 94,5
Bastant bé/ Perfectament 20,4 22,3 5,5

 

 

Dades d'ús del valencià

 

 

  Total %
    1600 100
Base: VALENCIANOPARLANT 1200 75,0
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA Sempre en valencià 531 44,3
Generalment en valencià 58 4,8
Més en valencià que en castellà 11 0,9
Indistintament 33 2,8
Més en castellà que en valencià 29 2,4
Generalment en castellà 26 2,2
Sempre en castellà 512 42,7
Ns/Nc 0 0
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 319 26,6
Generalment en valencià 159 13,3
Més en valencià que en castellà 62 5,2
Indistintament 122 10,2
Més en castellà que en valencià 80 6,7
Generalment en castellà 52 4,3
Sempre en castellà 406 33,8
Ns/Nc 0 0
...AL CARRER Sempre en valencià 165 13,8
Generalment en valencià 155 12,9
Més en valencià que en castellà 63 5,3
Indistintament 182 15,2
Més en castellà que en valencià 56 4,7
Generalment en castellà 75 6,3
Sempre en castellà 504 42,0
Ns/Nc 0 0
...EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 326 27,2
Generalment en valencià 179 14,9
Més en valencià que en castellà 46 3,8
Indistintament 119 9,9
Més en castellà que en valencià 40 3,3
Generalment en castellà 44 3,7
Sempre en castellà 446 37,2
Ns/Nc 0 0,0
... GRANS SUPERFICIES Sempre en valencià 175 14,6
Generalment en valencià 143 11,9
Més en valencià que en castellà 59 4,9
Indistintament 143 11,9
Més en castellà que en valencià 60 5,0
Generalment en castellà 54 4,5
Sempre en castellà 566 47,2
Ns/Nc 0 0,0
LLIG Rètols/senyalitzacions 1.134 94,5
Anuncis publicitaris/ propaganda 1.088 90,7
Textos festius 976 81,3
Revistes 590 49,2
Llibres 453 37,8
Cap cosa 66 5,5
Ns/Nc 0 0
ESCRIU Si 303 25,3
No 397 74,8
Ns/Nc 0 0
Base: ESCRIU   303 18,9
QUAN? Estudis 146 48,2
Treball 35 11,6
Notes personals 48 15,8
Cartes 25 8,3
Per gust 18 5,9
Sempre 27 8,9
Altres 10 3,3
Ns/Nc 18 5,9
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT Gens 4 0,3
Poc 271 22,6
Normal 266 22,2
Bastant 473 39,4
Molt 161 13,4
Ns/Nc 25 2,1
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... Més 650 54,2
Igual 353 29,4
Menys 147 12,3
Ns/Nc 50 4,2
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE Més 761 63,4
Igual 321 26,8
Menys 38 3,2
Ns/Nc 80 6,7

 

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents a la Comunitat Valenciana, segons el Padró Municipal d'Habitants de 1991.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.600 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: La grandària de la mostra de la zona valencianoparlant (1.200) entrevistes ens permet treballar, per al conjunt de la zona, amb un marge d'error estadístic del ±2,9%. Per a la zona castellanoparlant (400 entrevistes), el marge d'error estadístic és del ±5%.
INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%.
DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Les entrevistes corresponents a cada zona s'han distribuït en les seues regions de forma directament proporcional al nombre d'habitants de més de 15 anys de cada una. Succesivament, dins de cada regió s'ha fet la mateixa distribució proporcional per grandària de l'hàbitat, intervals d'edat i sexes. Les entrevistes corresponents a cada zona s'han distribuït en les seues regions de forma directamet proporcional al nombre d'habitants de més de 15 anys de cada una d'estes.
Dins de la zona valencianoparlant, s'han considerat 5 regions diferenciades:

  • REGIÓ D'ALACANT: el Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó, la Marina Baixa.
  • REGIÓ D'ALCOI-GANDIA: la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, la Safor.
  • REGIÓ DE VALÈNCIA: la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre.
  • ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA: València, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud.
  • REGIÓ DE CASTELLÓ: la Plana Baixa, la Plana Alta, l'Alcalatén, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports.

La zona castellanoparlant, està formada per dos regions:

  • REGIÓ DE REQUENA-SOGORB: l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Racó d'Ademús, els Serrans, la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel, la Vall d'Aiora, la Canal de Navarrés.
  • REGIÓ D'ORIOLA: l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Segura.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1995.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES S.L
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.