Visualització de contingut web

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Es buida dels mitjans mencionats tota aquella informació relativa a les llengües, amb especial atenció al valencià, tant la referida directament al seu procés de normalització i extensió en l'ensenyamemt, en l'administració, en les manifestacions culturals, etc., com aquella que informa sobre les actuacions que intervenen en la consideració i consolidació social de les llengües, com ara l'economia, el territori, la demografia, la immigració, etc.
En definitiva, els criteris de selecció aplicats a la base de dades SIESDATA s'orienten preferentment al camp de la sociologia de les llengües.