Visualització de contingut web

EL VALENCIÀ A L'ÀMBIT COMERCIAL

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

Base: 1067 Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure
Gens 2,0 % 16,0 % 27,0 % 75,0 %
Un poc 8,0 % 13,0 % 39,0 % 18,0 %
Bastant bé 20,0 % 16,0 % 19,0 % 4,0 %
Perfectament 70,0 % 56,0 % 14,0 % 3,0 %

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ

 
Llengua en qué es dirigeix d'entrada als clients
Base: 1067
Sempre valencià 16,0 % 36,0 %
Generalment valencià 12,0 %
Més valencià 8,0 %
Indistintament 20,0 % 20,0 %
Més castellà 5,0 % 44,0 %
Generalment castellà 9,0 %
Sempre castellà 30,0 %

Canvia de llengua si la del client és...
Castellà
Base: tots, a excepció dels que sempre parlen valencià
(N: 891)
Valencià
Base: tots, a excepció dels que sempre parlen castellà
(N: 750)
Sí, sempre 84,0 % Sí, sempre 59,0 %
Sí, si el client és desconegut 9,0 % Sí, si el client és desconegut 1,0 %
Sí, si el client és conegut 3,0 % Sí, si el client és conegut 7,0 %
No, mai 2,0 % No, mai 30,0 %
NS/NC 2,0 % NS/NC 2,0 %

Llengua que utilitza per a ...
Base: 1067
  Valencià Castellà Dues llengües No en té
Retolacions exteriors 7,0 % 73,0 % 1,0 % 19,0 %
Retolacions interiors 4,0 % 87,0 % 4,0 % 5,0 %
Altres retolacions 3,0 % 80,0 % 2,0 % 15,0 %
Publicitat 1,0 % 17,0 % 1,0 % 81,0 %
Impresos --- 13,0 % 1,0 % 86,0 %
Megafonia --- 3,0 % --- 97,0 %

Ha pensat posar la retolació en valencià
Base: qui no té retolacions o les té en castellà
(N: 981)
9,0 %
No 88,0 %
NS/NC 3,0 %
Per qué Sí
Base: 92
Li agrada el valencià 32,0 %
és la nostra llengua 32,0 %
Per a promocionar l'ús 14,0 %
Altres 1,0 %
NS/NC 22,0 %
Per qué NO
Base: 862
No ho necessita 19,0 %
No ho ha pensat 9,0 %
és castellanoparlant 6,0 %
Clientela castellanoparlant 8,0 %
No sap escriure en valencià 7,0 %
No té retolacións 10,0 %
Per raons econòmiques 5,0 %
La gent no ho entendria 6,0 %
Açò és una cadena 4,0 %
Altres 5,0 %
NS/NC 21,0 %

Estaria disposat a utilitzar el valencià escrit
Base: 1067
57,0 %
No 40,0 %
NS/NC 3,0 %

Quines condicions ho facilitarien (Resposta multiple)
Base: Qui contesta que sí en la pregunta anterior
(N: 613)
Desgravacions fiscals 41,0 %
Subvencions econòmiques 57,0 %
Facilitar matèria 84,0 %
Altres 1,0 %
NS/NC 2,0 %

Estaments que s'haurien de preocupar
Base: 1067
Generalitat 23,0 %
Conselleria 3,0 %
Conselleria de Cultura 7,0 %
Conselleria de Comerç 4,0 %
Ajuntament 12,0 %
Escola 1,0 %
Canal 9 ---
Cambra de comerç 1,0 %
Ningú 3,0 %
Altres 2,0 %
NS/NC 49,0 %

Estament que més es preocupa
Base: 1067
Generalitat 12,0 %
Conselleria 4,0 %
Conselleria de Cultura 15,0 %
Conselleria de Comerç 1,0 %
Ajuntament 3,0 %
Escola 3,0 %
Canal 9 1,0 %
Cambra de comerç ---
Ningú 7,0 %
Altres 2,0 %
NS/NC 52,0 %

Creu que l'ús del valencià influiria en la imatge de l'establiment de cara als clients...
Base: 1067
Valencianoparlants Castellanoparlants
Positivament 52,0 % Positivament 9,0 %
Negativament 6,0 % Negativament 32,0 %
De cap manera 26,0 % De cap manera 36,0 %
NS/NC 16,0 % NS/NC 22,0 %

El valencià s'usa actualment
Base: 1067
En la societat En el comerç
Més 60,0 % Més 46,0 %
Igual 30,0 % Igual 41,0 %
Menys 8,0 % Menys 9,0 %
NS/NC 3,0 % NS/NC 3,0 %

El valencià hauria d'usar-se...
Base: 1067
En la societat En el comerç
Més 54,0 % Més 52,0 %
Igual 33,0 % Igual 34,0 %
Menys 3,0 % Menys 3,0 %
NS/NC 10,0 % NS/NC 11,0 %

Iniciatives per a la promoció del valencià(resposta múltiple)
Base: 1067
Subvencions 19,0 %
Publicitat 7,0 %
Facilitar materia 13,0 %
Que es parle come 3,0 %
Que es parle més 4,0 %
Valencià a l'escola 3,0 %
Canal 9 3,0 %
Cursos 5,0 %
Cap cosa 4,0 %
Altres 2,0 %
NS/NC 53,0 %

Fitxa tècnica

 

UNIVERS: Col·lectiu d'establiments comercials minoristes d'alimentació de la zona valencianoparlant de la Comunitat Valenciana.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.067 entrevistes.

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3%

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA:

Estratificació polietàpica proporcional segons: regions, comarques i tipus i superfície d'establiments.

PERSONA ENTREVISTADA:

Propietari, gerent o encarregat de l'establiment. En hipermercats i grans magatzems: encarregat de la secciÓ d'alimentació.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: Desembre 1990 - Gener 1991.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:

Rafael L. NINYOLES, Sociòleg.Cap del Servei d'InvestigaciÓ i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.

TREBALL DE CAMP:DUP TRES S.L

PROCÉS DE DADES:TESI, S.A. (Gandia)

Visualització de contingut web

EL VALENCIÀ EN EL CONSUM (Compradors)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

Base: 1067 Gens Un poc Bastant bé Perfectament
Entén 3,0 % 11,0 % 27,0 % 60,0 %
Sap parlar 18,0 % 15,0 % 24,0 % 43,0 %
Sap llegir 24,0 % 36,0 % 24,0 % 16,0 %
Sap escriure 64,0 % 20,0 % 9,0 % 6,0 %

 

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ

 
Quina llengua parla...
Base: 816
A casa Amb els amics
Sempre valencià 45,0 % Sempre valencià 32,0 %
Generalment valencià 5,0 % Generalment valencià 12,0 %
Més valencià que castellà 2,0 % Més valencià que castellà 6,0 %
Indistintament 5,0 % Indistintament 10,0 %
Més castellà que valencià 3,0 % Més castellà que valencià 4,0 %
Generalment castellà 3,0 % Generalment castellà 4,0 %
Sempre castellà 38,0 % Sempre castellà 33,0 %

Al carrer
Base: 816
Sempre valencià 20,0 % Més castellà que valencià 3,0 %
Generalment valencià 8,0 % Generalment castellà 6,0 %
Més valencià que castellà 7,0 % Sempre castellà 39,0 %
Indistintament 17,0 % NS/NC 0,0 %

A les tendes
Base: 816
A les grans superfícies
Base: 816
Sempre valencià 29,0 % Sempre valencià 13,0 %
Generalment valencià 10,0 % Generalment valencià 6,0 %
Més valencià que castellà 6,0 % Més valencià que castellà 6,0 %
Indistintament 12,0 % Indistintament 17,0 %
Més castellà que valencià 2,0 % Més castellà que valencià 5,0 %
Generalment castellà 4,0 % Generalment castellà 7,0 %
Sempre castellà 37,0 % Sempre castellà 46,0 %

Llig en valencià
Base: 816
Retolacions 6,0 %
Anuncis 10,0 %
Propaganda 72,0 %
Cap cosa 11,0 %

Opinió sobre la retolació en valencià en els comerços
Base: 816
Molt positiva 30,0 %
Positiva 28,0 %
Indiferent 22,0 %
Negativa 10,0 %
Molt negativa 5,0 %
NS/NC 5,0 %

Iniciatives per a la promoció del valencià(resposta múltiple)
Base: 816
Subvencions 13,0 %
Publicitat 10,0 %
Facilitar matèria 8,0 %
Que es parle come 6,0 %
Que es parle més 5,0 %
Valencià a l'escola 3,0 %
Canal 9 4,0 %
Cap cosa 5,0 %
Altres 5,0 %
NS/NC 53,0 %

El valencià s'usa actualmen
Base: 816
En la societat En el comerç
Més 65,0 % Més 46,0 %
Igual 23,0 % Igual 40,0 %
Menys 8,0 % Menys 8,0 %
NS/NC 4,0 % NS/NC 6,0 %

El valencià hauria d'usar-se..
Base: 816
En la societat En el comerç
Més 54,0 % Més 52,0 %
Igual 32,0 % Igual 33,0 %
Menys 6,0 % Menys 6,0 %
NS/NC 8,0 % NS/NC 9,0 %

Fitxa tècnica

 

UNIVERS: Col·lectius de compradors dels comerçcos minoristes d'alimentació de la zona valencianoparlant de la comunitat Valenciana

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 816 entrevistes.

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,5%

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA:

Estratificació polietàpica proporcional segons: regions, comarques i quotes de sexe (80% dones-20% homes) i edat (fins a 30 anys, de 31 a 50, més de 50)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: Desembre 1990 - Gener 1991.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:

Rafael L. NINYOLES, Sociòleg.Cap del Servei d'InvestigaciÓ i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.

TREBALL DE CAMP:DUP TRES S.L

PROCÉS DE DADES:TESI, S.A. (Gandia)