Visualització de contingut web

El valencià en l'àmbit comercial i financer 1986

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ 1986

 
Grau de coneixements de valencià
Base: 1255
Entén 97,9 %
Sap parlar 76,1 %
Sap llegir 47,2 %
Sap escriure 12,0 %

 

2. DADES REFERENTS A L'ÚS DEL VALENCIÀ

 
Llengua que parla als seus clients
Sempre valencià 5,6 %
Generalment valencià 18,9 %
Més valencià que castellà 11,2 %
Indistintament 19,4 %
Més castellà que valencià 14,0 %
Generalment valencià 12,0 %
Sempre valencià 18,9 %
Llengua en qué parlen els clients entre ells
Sempre valencià 4,8 %
Generalment valencià 21,0 %
Més valencià que castellà 13,5 %
Indistintament 26,3 %
Més castellà que valencià 17,7 %
Generalment castellà 12,7 %
Sempre castellà 3,7 %
NS/ NC 0,2 %
Ús actual del valencià
Més que abans 51,5 %
Igual que abans 30,5 %
Menys que abans 11,7 %
NS/ NC 6,3 %
El valencià hauria d'usar-se
Més que abans 52,9 %
Igual que abans 28,1 %
Menys que abans 5,3 %
NS/ NC 13,7 %
Ús del valencià escrit al seu establiment
Rètols exteriors 5,4 %
Rètols interiors 5,1 %
Publicitat 3,1 %
Impresos 1,7 %
Altres 1,4 %
No l'usa 89,3 %
Motius per els que no usa el valencià escrit
Base: 1121 (89,3%)
Per costum 21,6 %
El castellà és més universal 13,6 %
Els clients no el saben llegir 3,1 %
L'entrevistat parla castellà 11,0 %
L'entrevistat no escriu 17,5 %
Per educació 1,2 %
"Somos españoles" 2,9 %
No és comercial 5,3 %
Decideix central 3,6 %
El material ve en castellà 5,2 %
Altres 2,9 %
NS/ NC 13,5 %
Estaria disposat a usar (més) el valencià escrit
49,3 %
No 46,2 %
NS/ NC 4,5 %
Condicions que ho facilitarien.
Base: 619 (49,3 %)
Desgravacions fiscals 35,9 %
Altres econòmics 22,9 %
Materials 71,1 %
Altres 9,5 %
NS/ NC 7,9 %
Efecte de la publicitat en valencià
Acostaria l'oferta 24,9 %
Seria negativa 18,3 %
Seria indiferent 46,5 %
NS/ NC 10,4 %
Efecte de la no utilització del valencià
Més respectable 9,3 %
Menys atractiu 18,6 %
No modifica 60,5 %
NS/ NC 11,6 %

 

Fitxa tècnica

UNIVERS: Empreses del cens comercial de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.255 entrevistes.

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA:

  • 1.212 entrevistes distribuides entre les 4 Regions i 21 Comarques valencianoparlants i per sectors comercials.
  • Mostra indicativa a entitats financeres de 43 entrevistes.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1.986.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià.

TREBALL DE CAMP:DUP TRES S.L

PROCÉS DE DADES:ODEC (Gandia)