Visualització de contingut web

FONS DE DADES DOCUMENTALS

La base de dades documental de premsa SIESDATA comença a funcionar l'any 1987 i arreplega informació de premsa relativa al valencià, a les llengües de l'Estat espanyol i d'Europa des d'un punt de vista sociolingüístic. El volum recopilat arriba fins als 375.000 documents, amb un ritme de creixement anual entre 15.000 i 18.000 documents.
La diversitat de les fonts, l'amplitud dels criteris de selecció, la quantitad de les llengües tractades i l'ingent volum del fons històric, fan de la base de dades documental SIESDATA un producte exclusiu dins del món de les bases de dades de documentació lingüística, tant a l'Estat Espanyol com a la resta de la Unió Europea.
 

L'explotació de la informació de SIESDATA permet elaborar dos tipus de productes:

  • Informe diari de premsa: Conté una recopilació de premsa que inclou les notícies publicades en els mitjans de comunicació i que passen a alimentar la base de dades.
  • Dossiers de premsa: Contenen informació sobre un tema triat pel seu especial interés, durant un període de temps determinat. No tenen periodicitat fixa.