Visualització de contingut web

FONTS DE LA BASE DE DADES

L'informe de premsa diària s'elabora amb els materials seleccionats de les fonts següents:

  • Premsa escrita que es publica a la Comunitat Valenciana.
  • Premsa escrita que es publica a Madrid i Barcelona i en les edicions de Comunitat Valenciana.
  • Selecció de premsa diària en suport digital