Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Trets essencials de la formació professional

 

 

Els títols de Formació Professional constituïxen un aspecte fonamental del desenrotllament de la vigent normativa. Els programes formatius d'estos títols han de prendre com a referència les necessitats de qualificació del sistema socioproductiu i, en conseqüència, enfocar-se des de la perspectiva de l'adquisició de la Competència Professional, és a dir, el conjunt de capacitats necessàries per a exercir "rols" en situacions de treball als nivells requerits en l'ocupació.

Esta demanda del sistema productiu de Formació Professional ve determinada pels canvis socials produïts en els últims anys: La crisi de la plena ocupació i la reestructuració del mercat de treball, l'increment i la creixent varietat dels servicis socials, l'aparició de nous camps professionals, el desenrotllament tecnològic, la implantació i generalització de noves tecnologies, la ràpida obsolescència dels equipaments i de les tècniques, l'automatització creixent dels processos productius i les noves formes d'organització i gestió administrativa.

Els mencionats canvis socials reclamen, perquè, un sistema de Formació Professional que reunisca certs requisits fonamentals:

  • Flexibilitat, per a adaptar-se a les necessitats i demandes de l'entorn productiu.
  • Agilitat i capacitat de resposta als desafiaments de l'accelerat canvi tecnològic, així com al canvi en les demandes del mercat de treball.
  • Polivalència, per a facilitar la promoció de les persones.
  • Autoregulació, per mitjà de principis d'ordenació.
  • Vinculació amb el sistema productiu.

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten les persones, a més d'un nivell de formació, una qualificació professional. Açò significa passar d'un sistema que tradicionalment ha acreditat formació a un altre que a més acredite competència professional.

Novetats

PUBLICATS ELS LLISTATS D'ALUMNAT SELECCIONAT PER Al PROGRAMA DE FCT EUROPA.

Tota la informació es troba disponible en l'enllaç:    ...

PREMI JAN AMOS COMENIUS: PER UN ENSENYAMENT DE QUALITAT SOBRE LA UNIÓ EUROPEA

Encara que els joves coneixen la Unió Europea a través de diverses fonts, els centres educatius constitueixen un dels pilars del que els joves...

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DEL GOVERN XINÉS 2020-2021

El Ministeri d'Educació de la República Popular de la Xina, d'acord amb el Conveni Bilateral subscrit amb el Govern Espanyol, convoca 10 noves...

CONVOCATÒRIA EUROAPPRENCITES 2020: GO, LEARN AND SHARE

L'objectiu general de la xarxa "*EuroApprentices" és que els antics estudiants participants en projectes de mobilitat Erasmus+ KA102 i KA116...

OFERTA FORMATIVA FCT EN CENTRES PENITENCIARIS

  Ja està disponible l'oferta formativa per a *FCT en centres penitenciaris. Podeu consultar-ho en la pàgina web, en l'apartat de Formació...

Fira de cerca de socis per a Formació Professional a França i Espanya

Els Serveis Nacionals de Suport (SNA) d'Espanya i França coordinen la posada en marxa d'aquesta Fira per a facilitar la cerca de socis i promoure...

NOVETATS EUROPASS

Ja es troba disponible la documentació que es va presentar en la jornada informativa "EUROPASS INFODAY: Cap al nou portal de Europass" que va tindre...

Jornada Anual Informativa Erasmus+ 2020

Ja es troba disponible la informació relativa a les jornades informatives d'ERASMUS+ que es van realitzar el mes de desembre passat, i en les quals,...

Concurs al Millor Producte OPEN YOUR MIND. 16 de gener de 2020

La Comissió Europea amb el suport de representants de les indústries tèxtil, de la confecció, del calçat i del cuir (TCLF), està organitzant dos...

Digital Skills Awards Spain 2020

Els "Digital Skills Awards Spain 2020" identifiquen, valoren i reconeixen els millors projectes i experiències en el camp del desenvolupament del...