Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Trets essencials de la formació professional

 

 

Els títols de Formació Professional constituïxen un aspecte fonamental del desenrotllament de la vigent normativa. Els programes formatius d'estos títols han de prendre com a referència les necessitats de qualificació del sistema socioproductiu i, en conseqüència, enfocar-se des de la perspectiva de l'adquisició de la Competència Professional, és a dir, el conjunt de capacitats necessàries per a exercir "rols" en situacions de treball als nivells requerits en l'ocupació.

Esta demanda del sistema productiu de Formació Professional ve determinada pels canvis socials produïts en els últims anys: La crisi de la plena ocupació i la reestructuració del mercat de treball, l'increment i la creixent varietat dels servicis socials, l'aparició de nous camps professionals, el desenrotllament tecnològic, la implantació i generalització de noves tecnologies, la ràpida obsolescència dels equipaments i de les tècniques, l'automatització creixent dels processos productius i les noves formes d'organització i gestió administrativa.

Els mencionats canvis socials reclamen, perquè, un sistema de Formació Professional que reunisca certs requisits fonamentals:

  • Flexibilitat, per a adaptar-se a les necessitats i demandes de l'entorn productiu.
  • Agilitat i capacitat de resposta als desafiaments de l'accelerat canvi tecnològic, així com al canvi en les demandes del mercat de treball.
  • Polivalència, per a facilitar la promoció de les persones.
  • Autoregulació, per mitjà de principis d'ordenació.
  • Vinculació amb el sistema productiu.

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten les persones, a més d'un nivell de formació, una qualificació professional. Açò significa passar d'un sistema que tradicionalment ha acreditat formació a un altre que a més acredite competència professional.

Novetats

Digital Skills Awards Spain 2020

Els "Digital Skills Awards Spain 2020" identifiquen, valoren i reconeixen els millors projectes i experiències en el camp del desenvolupament del...

Jornada Anual Informativa Erasmus+ 2020.

El dia 5 de desembre el SEPIE realitzarà, en el Cercle de Belles Arts de Madrid, les "Jornades Anuals Informatives Erasmus+ Convocatoria 2020", on...

La Fundació Endesa llança la IV edició dels Premis a l'Ecoinnovació.

La Fundació Endesa ha llançat la IV edició dels Premis a l'Ecoinnovació per a centres educatius de tota Espanya. Fins al 13 de desembre romandrà obert el termini d'inscripció perquè...

Educació emprenedora, capacitació empresarial? Problemes, preguntes, transformacions

El "Servei de Desenvolupament de la Innovació" de Hauts-de-France" (socis del projecte interreg iEER) està organitzant un congrés sobre "la investigació sobre l'educació en...

¡Viatja per Europa amb DiscoverEU!

¡Viatja per Europa amb DiscoverEU! DiscoverEU és una iniciativa de la Unió Europea que ofereix als joves de 18 anys l'experiència...

Premi ARLEM – Joves emprenedors locals al Mediterrani

Premi ARLEM – Joves emprenedors locals al Mediterrani ...

Campanya Recicla amb els Cinc Sentits: Tallers d'educació ambiental presencials i gratuïts.

Campanya Recicla amb els Cinc Sentits: Tallers d'educació ambiental presencials i gratuïts. ...