Organismes

Portals

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2017-2018.

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2017-2018.

 

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2017-2018

 

Assistent telemàtic 

  • Accés a l'Assistent d'Admissió FPB
  • Accés a l'Assistent d'Admissió GM
  • Accés a l'Assistent d'Admissió GS
  • Accés a l'Assistent d'Admissió FP Semipresencial

AVÍS: Termini finalitzat

Vacants

Tal i com s'estableix en les resolucion,de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018, el dia 25 de maig s'han publicat les vacants. 

Vacants

Notes de Tall Curs 2016/17

Observacions referides als resultats i notes de tall publicats.

 

Normativa

  • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 7797 de 03.06.2016).
  • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8023 de 20.04.2017).
  • Resolució de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018 (DOGV núm 8015 de 05.04.2017)