Organismes

Portals

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2019-2020.

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021

 

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021

 

PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ - SETEMBRE

NOVA ofereix places FP. Procés extraordinari de setembre

 

 

Criteris de Prioritat en els processos d'admissió

Extracte dels Criteris de Prioritat per a l'admissió del curs 20-21:

 

 

Normativa

 • RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2020, de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió extraordinària a determinats cursos d'especialització de Formació Professional, motivats pel Pla valencià d'impuls i millora de la Formació Professional, en el curs acadèmic 2020-2021, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8910 de 22.09.2020)

 • RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió extraordinària i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics no universitaris incorporats al Pla valencià d'impuls i millora de la Formació Professional per al curs 2020-2021. (DOGV núm. 8910 de 22.09.2020)

 • RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021. (DOGV núm. 8828 de 05.06.2020)

  • Correció d'errades de la Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021. (DOGV núm. 8858 de 16.07.2020)

 • RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021. (DOGV núm. 8826 de 03.06.2020)

 • Decret 36/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 135/2014, de 8 d'agost, pel qual es regula l'admissió en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica

 • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països

 • Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8555 de 24.05.2019)

 • Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica. (DOGV núm. 8556 de 27.05.2019)

 • Correcció d'errades de la Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica. (DOGV núm. 8557 de 28.05.2019)

 • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de modificació de la Resolució de 9 d'abril de 2019, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2019, corresponent als resultats de l'any 2018. (DOGV núm. 8555 de 24.05.2019)

 • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista parcial d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de 2019. (DOGV núm. 8555 de 24.05.2019)

 

 • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 7797 de 03.06.2016).
 • Resolució de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8303, de 25/05/18).

 

 • Resolució de 5 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica. (DOGV núm. 8272 de 12.04.2018)

 • Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV de 03.04.2018)
 • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8023 de 20.04.2017).

 

 • Resolució de 29 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2018, corresponent a resultats esportius de l'any 2017. (DOGV núm. 8273 de 13.04.2018)

 • Resolució de 18 de maig de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de modificació de la Resolució de 29 de març de 2018, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2018, corresponent als resultats de l'any 2017.

 • Ordre de 27 de juny de 2008 per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats

 

Extracte dels Criteris de Prioritat per a l'admissió del curs 20-21:

Llistats

 • Poden accedir als Llistats Provisionals en els següents enllaços o a través de la web de telematrícula: