Organismes

Portals

PFCB : NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS : ADSCRIPCIONS

CENTRES PRIVATS SUBVENCIONATS: 

  • Resolució de 17 de gener de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen Programes Formatius de Qualificació Bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària. 

  • Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària

  • Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària

  • Resolució de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.(DOCV núm 8023 de 20.04.2017)

  • Correcció d'errades de la Resolució de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.

  • Resolució de 28 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària

  • Resolució de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i els ens locals que impartixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària o centres integrats públics de Formació Professional. (DOCV núm 7500 de 08.04.2015)