Organismes

Portals

Visualització de contingut web

CERTIFICACIÓ. CRÈDITS DE FORMACIÓ

CERTIFICACIÓ Coordinador / Participant / Tutor ERASMUS+ dels cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport certifica amb crèdits formatius al professorat que participa des del centre en el Programa Europeu ERASMUS.

  • Coordinador:
    • Participació via directa: 50 hores /curs acadèmic
    • Participació mitjançant un Consorci: 30 hores / curs acadèmic
  • Participant:
    • Mobilitat Erasmus per a formació: 20 hores / activitat
  • Tutor estudiants beneficiaris d'una mobilitat Erasmus: 20 hores / activitat


Per a poder obtindre el Certificat corresponent, cal descarregar el següent document Formulari sol·licitud, omplir-lo i enviar-lo degudament complimentat (amb la signatura del director/a i el segell del centre) a Erasmus+.