Organismes

Portals

Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA 2020

 

       

 

Qui pot participar?

Podrà participar en les competicions l'alumnat matriculat durant el curs 2019/2020 en Formació Professional reglada, en centres públics o privats concertats. En el cas dels centres privats concertats, només alumnat que estiga matriculat en cicles formatius concertats. Els alumnes han de tindre una edat màxima de 22 anys complits a 31 de desembre de 2021, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1999, a excepció del alumnes que s'inscriguen per a la competició de l'Skill de Mecatrònica, que podran tindre una edat màxima de 25 anys complits a 31 de desembre de 2021, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1996.

 

 

 
 

.