Organismes

Portals

Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA 2020

      

CAMPIONAT AUTONÒMIC CVSKILLS 2020

On i quan es celebra?

Es realitza en la fira de Mostres de València.
 
Del 31 de març al 2 d'abril són les competicions i l'accés dels visitants, sent el dilluns 30 de març i el divendres 3 d'abril dies exclusius per als competidors.
 

Calendari de la competició

HORA

DILLUNS

30 març 2020

DIMARTS

31 març 2020

DIMECRES

1 d'abril 2020

DIJOUS

2 d'abril 2020

DIVENDRES

3 d'abril 2020

9:00

 

Reunió jurat

Reunió jurat

Reunió jurat

Desmuntatge

10:00

Primer dia de competició

Segon dia de competició

Tercer dia de competició

11:00

Cerimònia d'inauguració

Cloenda

14:00

Reunió jurat Avaluació

Desmuntatge

17:00

Constitució de jurats, reunió amb competidors

19:00


Qui pot participar?
 

Podrà participar en les competicions l'alumnat matriculat durant el curs 2019/2020 en Formació Professional reglada, en centres públics o privats concertats. En el cas dels centres privats concertats, només alumnat que estiga matriculat en cicles formatius concertats. Els alumnes han de tindre una edat màxima de 22 anys complits a 31 de desembre de 2021, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1999, a excepció del alumnes que s'inscriguen per a la competició de l'Skill de Mecatrònica, que podran tindre una edat màxima de 25 anys complits a 31 de desembre de 2021, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1996.

Com puc inscriure'm?

S'obri el termini als centres educatius per al procediment d'inscripció a les Competicions Autonòmiques de Formació Professional COMUNITAT VALENCIANA SKILLS 2020, per via telemàtica, des del 17 de febrer fins a l'1 de març 2020. La inscripció s'ha de realitzar a través del següent formulari electrònic:

Formulari d'inscripció

 

 
 

.