Organismes

Portals

Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA 2017

 

 

On se celebra?

Del 27 al 30 de noviembre i l'1 de desembre de 2017, a la Institución Ferial Alicantina 

 

Calendari de la competició

Accés al document

 

Qui pot participar?

Podrà participar en les competicions l'alumnat matriculat durant el curs 2017/2018 en Formació Professional reglada, en centres públics o privats concertats. En el cas dels centres privats concertats, només alumnat que estiga matriculat en cicles formatius concertats. Els alumnes han de tindre una edat màxima de 22 anys complits a 31 de desembre de 2019, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1997, a excepció del alumnes que s'inscriguen per a la competició de l'Skill de Mecatrònica, que podran tindre una edat màxima de 25 anys complits a 31 de desembre de 2019, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1994.

 

Com puc inscriure'm?

S´obri el termini als centres educatius per al procediment d'inscripció a les Competicions Autonòmiques de Formació Professional COMUNITAT VALENCIANA SKILLS 2017, per via telemàtica, des del 6 fins el 20 d'octubre de 2017. La inscripció es farà a través de formulari electrònic i haurà de ser emplenada pel/per la director/a del centre participant.

El termini d´inscripció d'aquesta edició ja està tancat.

 

Modalitats de competició                                  

Transport i Logística

MODALITAT BASES DE PARTICIPACIÓ PLA DE PROVES LLISTAT DE PARTICIPANTS
Reparació de Carrosseria Document Document

Llistat fase prèvia

Criteris d'avaluació

Seleccionats final

Tecnologia de l'automòbil Document Document

Llistat fase prèvia

Criteris d'avaluació

Seleccionats final

Pintura de l'automòbil Document Document

Llistat fase prèvia

Criteris d'avaluació

Seleccionats final

 

 Construcció i Instal·lacions
 
MODALITAT BASES DE PARTICIPACIÓ PLA DE PROVES LLISTAT DE PARTICIPANTS
Llanterneria i calefacció Document Document Seleccionats final
Instal·lacions elèctriques Document Document Seleccionats final
Ebenisteria Document

Document

Plànol

Seleccionats final
Fusteria Document Document Seleccionats final
Jardineria paisatgística Document Document Seleccionats final
Refrigeració Document Document Seleccionats final

 

Fabricació

MODALITAT BASES DE PARTICIPACIÓ PLA DE PROVES LLISTAT DE PARTICPANTS
Mecatrònica Document Document Seleccionats final
Disseny mecànic-CAD Document Document Seleccionats final
CNC- Torn i fresa Document Document

Criteris d'avaluació fase prèvia

Convocats fase prèvia

Seleccionats final

Soldadura Document Document Seleccionats final
Control industrial Document Document Seleccionats final
Electrònica Document Document

Convocats fase prèvia

Seleccionats final

 
 

Informàtica i Comunicacions

MODALITAT BASES DE PARTICIPACIÓ PLA DE PROVES LLISTAT PARTICIPANTS
Desenvolupament web Document Document

Document Fase prèvia

Seleccionats final

Animació 3D  i Jocs Document Document Seleccionats final

 

Arts Creatives

MODALITAT BASES DE PARTICIPACIÓ PLA DE PROVES LLISTAT DE PARTICIPANTS
Floristeria Document Document Seleccionats final
Tecnologia de la moda Document Document Seleccionats final
Disseny gràfic Document Document Seleccionats final

 

Serveis

MODALITAT BASES DE PARTICIPACIÓ PLA DE PROVES
LLISTAT PARTICIPANTS
Perruqueria Document

Document

Annex

Seleccionats final
Estètica Document Document Seleccionats final
Pastisseria i rebosteria Document Document Seleccionats final
Cuina Document Document Seleccionats final
Serveis de Restaurant i Bar Document Document Seleccionats final
Cures Auxiliars d´Infermeria i Atenció Sociosanitària Document Document Seleccionats final

 

Visites de grup

Els centres educatius poden realitzar visites a Comunitat Valenciana Skills 2017. La ConsellerIa d'Educació, Investigació, Cultura i Esport abonarà les despeses derivades del desplaçament fins les instal·lacions de la fira.

La inscripció de grups es fa mitjançant aquest formulari.